آخرین مطالب طراحی اکسسوری

طراحی اکسسوری یکی از زیر شاخه های مهم مد و فشن است

و به این دلیل یکی از مهمترین صنعت هایی هست که در دهه اخیر

به خاطر پتانسیل نیروی کار جوان ، خلاق و مشتاق تبدیل شده

و در مجله خبری ایشومر در مبحث طراحی بدلیجات ،

جواهرات و اکسسوری به راهکارهایی آموزشی پرداخته میشود.