آخرین مطالب مسابقات هنری

در اين بخش از مجله خبري ايشومر با جديدترين مسابقات بين المللي در زمينه هاي مهندسي،پزشكي،هنري،معماري،گرافيك،طراحي صنعتي،تكنولوژي آشنا شويد و معرفي مسابقات بين المللي از طريق مجله خبري ايشومر صورت ميگيرد.