فراخوان مسابقه معماری طراحی یادمان و محوطه میدان اصلی شهر اراک


shohreh خرداد 26, 1396 دقیقه مطالعه
فراخوان مسابقه معماری طراحی یادمان و محوطه میدان اصلی شهر اراک

با مجله خبری ایشومر در فراخوان مسابقات هنری داخلی و خارجی همراه باشید:

 

فراخوان مسابقه معماری طراحی یادمان و محوطه میدان اصلی شهر اراک

 

سازمان زیباسازی شهرداری اراک در نظر دارد به منظور بهبود سیمای بصری و هویت

بخشی به میادین اراک نسبت به برگزاری فراخوان ملی مسابقه طراحی یادمان و محوطه

میدان اصلی شهر اراک با نام فعلی میدان شهدا و نام قدیمی و مرسوم باغ ملی براساس

آیین نامه ی جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی  مصوب سال 1831شورای عالی

انقلاب فرهنگی و با هدف نیل به طرح ها ،

ایده های اصیل معماری ایرانی – اسالمی و تفکرات خالقانه جدید و ایجاد آثار فرهنگیو هنری ارزنده و

ماندگار، از طریق ایجاد رقابت سالم اقدام نماید.

هنرمندان و متخصصین از سراسر کشور در زمینه های معماری، شهرسازی، طراحی شهری و

مجسمه سازی دعوت میشود تا با توجه به ویژگی های فرهنگی، مذهبی، تاریخی، بومی،

زیست محیطی، جغرافیایی، صنعتی و عالم پرور بودن شهر اراک در این فراخوان شرکت نمایند.

اهداف طرح

افزایش کیفیت فضای شهری میدان شهدا با نگاهی نوآورانه و خالق با در نظر گرفتن

چشم اندازهای پیاده و سواره در محورهای ارتباطی، محوطه میدان و کارکرد های مختلف اثر.

موضوع طرح

1 .طراحی محوطه و خلق یادمان در محدوده تعیین شده در میدان شهدا شهر اراک به

عنوان مهم ترین میدان شهری اراک.

2 .محتوای طرح می بایست با نام فعلی میدان)شهدا( و نام قدیمی و مرسوم و خاطره انگیز میدان)

باغ ملی متناسب باشد.

و همچنین تداعی کننده تاریخ و فرهنگ و هویت شهر اراک و شهید پرور بودن و عالم پرور بودن این

شهر باشد.

 

 

 

مجله خبری ایشومر فراخوان-ملی-مسابقه-طراحی-یادمان-و-محوطه-میدان-اصلی-شهر-اراک-مجله-خبری-ایشومر-300x300 فراخوان مسابقه معماری طراحی یادمان و محوطه میدان اصلی شهر اراک مسابقات داخلی مسابقات هنری  هنری مسابقه هنری مسابقه مسابقات هنری مسابقات فراخوان های هنری فراخوان های معماری فراخوان مسابقات هنری فراخوان آثار هنری

 

 

 

جوایز برگزیدگان

1 .طرح اول : لوح تقدیر و تندیس فراخوان و 83 میلیون تومان

2 .طرح دوم : لوح تقدیر و تندیس فراخوان و 23 میلیون تومان

3.طرح سوم : لوح تقدیر و تندیس فراخوان و 13 میلیون تومان

به طرحهای چهارم و پنجم نیز لوح تقدیر شرکت در مسابقه از سوی شهرداری اراک اعطا خواهد شد.

تذکر : پرداخت جوایز به برگزیدگان فراخوان مشروط به ارائه کلیه نقشه ها و اطلاعات خواسته شده

فراخوان به دبیرخانه می باشد .

 

زمان بندی شرکت در مسابقه

زمان ارسال آثار به دبیرخانه فراخوان: از 15/32/1831 لغایت 81/38/1831

مرحله اول داوری:  1831/34/22 لغایت 1831/34/21

اعالم نتایج اولیه بر روی سایت: 24/34/1831

ارائه ماکت طرح های پیشنهادی منتخب در مرحله اول داوری: 14/35/1831

داوری مرحله دوم انتخاب آثار هنری : 13/35/1831

اعلام نتایج نهایی برگزیدگان از طریق سایت: 21/35/1831

معیارهای ارزیابی

نوآوری و خالقیت در جهت ایجاد حس مکان و مضامین معماری ایرانی اسالمی و توجه

به اصول معماری پایدار و معماری منظر.

ایده و روند شکل گیری طرح ، هندسه ، مصالح و جزئیات.

طراحی استعاری و تمثیلی Design Analogic وا داشتن مردم به تفکر و تعمق .

انعطاف پذیری خالقانه با فضای شهری مورد نظر.

دلالت اقلیمی و فرهنگی نگاهی نوآورانه

استحکام و ماندگاری طرح و قابلیت اجرا و عدم تحمیل هزینه های گزاف.

توجه خاص به جزئیات قابل روئیت(Details Visual)

حداکثرارتفاع یادمان مرکزی13 متر

رعایت تناسبات و ترکیب بندی مطلوب

در نظر گرفتن طرح ترافیکی میدان و ارتباطات خیابان های منتهی به این میدان.

نورپردازی مناسب و خوانایی یادمان در شب و روز و دید مناسب از تمامی زوایا.

مدارک مورد نیاز و نحوه ارائه طرح

مدارک مورد نیاز باید با استفاده از نقشه ها، پرسپکتیو، رنگ ها، تصاویر سه بعدی رایانه ای و

یا عکس ماکت و یا هر روش دیگری به معرفی یادمان و محوطه میدان و ارتباط آن با زمینه و

بستر طرح بپردازد.

ارائه حداکثر 2 پوستر در ابعاد 73*133 سانتی متر حاوی همه نقشهها، عکسها و توضیحات لازم

کانسپت،

فرایند طراحی و… که میبایست روی فوم (foamboard )چسبانده شوند.

عکس ها از زوایای مختلف طرح سه بعدی)نمای روبرو-نمای پشت-نماهای جانبی-نمای دید ناظر و

پرنده در شب و روز باشند، به نحوی که تمام ابعاد و زوایای اثر، رنگ و بافت آنها قابل مشاهده باشد.

CD حاوی پوستر ها با فرمت JPEG و با 200 RESOLUTION.

تذکر

در صورت نیاز،ارانه جزئیات بیشتر)بیشتر از 2 پوستر( از طریق ارسال CD بلامانع است.

روی هیچکدام از پوسترهای مسابقه نام ، لگو ، آرم و … طراح ذکر نشود. نام پروژه،نام طراح، نشانی،

شماره تلفن و دورنگار فقط روی پاکت نوشته شود.

داوری و انتخاب آثار توسط اعضای هیات داوری در 2 مرحله انجام می شود :

مرحله اول

در داوری مرحله اول اعضای هیات داوران از بین طرحهای رسیده که مطابق شرایط اعالم شده در این

آیین نامه آثارخود را به دبیرخانه فراخوان ارسال نموده اند ، 5 طرح را به عنوان طرح های برگزیده طی

بیانیه ای اعالم عمومی مینمایند .

و سپس صاحبان این 5 طرح برتر می بایست طی مدت 23 روز از تاریخ اعالم اسامی ،اطالعات تکمیلی

و ماکتطرح نهایی و تکمیل شده خود را به دبیرخانه فراخوان ارائه نمایند.

تذکر

در صورت صلاح دید اعضای هیات داوران صاحبان 5 طرح برگزیده مکلف به رفع اصالحات خواسته شده در

طرح خود می باشند .

ماکت می بایست در مقیاس 133.1 ارائه شود.

بدیهی است آثاری که ماکت آن از اجرای مطلوبی برخوردار نباشند، و یا اصالحات اعالم شده از سوی هیات

داوران فراخوان را صحیح و کامل اعمال ننمایند از ورود به بخش دوم داوری باز می مانند.

دبیرخانه فراخوان مبلغ 22 میلیون ریال به عنوان کمک هزینه ساخت ماکت به هریک از صاحبان 5 طرح

برگزیده مرحله اول داوری پس از تحویل ماکت با اجرای مطلوب به دبیرخانه پرداخت می نماید .

مرحله دوم داوری

در مرحله دوم داوری اعضای هیات داوران از میان 5 طرح برگزیده مرحله اول داوری که ماکت خود را

در زمان مقرر بااجرای مطلوب به دبیرخانه فراخوان ارسال نموده اند 8 طرح را به عنوان طرح های حائز

رتبه اول تا سوم تعیین نموده و طی بیانیه ای اعالم عمومی می نمایند.

اجرای طرح برگزیده

اولویت اجرای طرح برگزیده با هنرمند طراح اثر بوده و در صورت تشخیص کارفرما مبنی بر عدم توانایی و

امکاناتاجرایی الزم جهت اجرای طرح ، مجری ذیصالح طی فرآیند قانونی توسط سازمان زیباسازی

شهرداری اراک تعیین میشود.

در صورت توافق با هنرمند، نظارت برکیفیت هنری و زیبایی شناسی اجرای اثر، به طراح واگذار خواهد شد.

*** هزینه های لازم جهت اجرای طرح پس از طی مراحل قانونی و توافق های الزم و تخصیص اعتبار لازم

به اجرا کننده اثر به صورت جداگانه پرداخت می گردد.

اطلاعات دبیرخانه فراخوان

هنرمندان گرامی جهت شرکت در مسابقه و ارسال آثار هنری در تاریخ ذکر شده باید با مراجعه به سایت

سازمان به نشانیir.arak-zibasazi.www نسبت به دریافت آیین نامه و فرم های ثبت نام فراخوان اقدام نمایند .

و کلیه مدارکخواسته شده به همراه فرم های ثبت نام را به آدرس : اراک – میدان سرداران-خیابان

شیخ فضل الله نوری –پارک شهر-سازمان زیباسازی شهرداری اراک کدپستی: 8314378171 ارسال نمایند .

شماره تماس دبیرخانه فراخوان: 32 – 82284331 -33

شماره تلگرامی دبیرخانه فراخوان : 33137333433

تذکر

اطلاعات کلی در خصوص موقعیت این میدان بر روی نقشه هوایی، عکس 813 درجه و پانوراما از نماهای

مختلف میدان ، نقشه DWG ، و سایر اطالعات فنی درپرتال سازمان زیباسازی شهرداری اراک به نشانی

ir.arak-zibasazi.www موجود می باشد.

سایر موارد

1 .شرکت در جشنواره داوطلبانه بوده و از شرکت کنندگان هیچگونه هزینه ای دریافت نمی شود.
2 .محدودیتی در ارائه و ارسال تعداد آثار برای شرکت کنندگان وجود ندارد.
3 .چنانچه بیش از یک اثر از هر شرکت کننده ای به عنوان 5 طرح اول پذیرفته شود جایزه فقط به یک طرح تعلق
می یابد و به طرح دیگر همان طراح هیچ گونه جایزه ای تعلق نمی گیرد.
4 .استفاده از کلیه آثار رسیده به دبیرخانه مسابقه برای چاپ در کتاب و سایر اقالم انتشاراتی و تبلیغاتی، بانک
اطالعاتی و برگزاری نمایشگاه با ذکر نام صاحب اثر برای کارفرما مجاز است.
5 .در زمان ارسال آثار تا تحویل به دبیرخانه فراخوان برای پیشگیری از هرگونه صدمه به اثر، همکاری صاحب اثر با
برگزارکنندگان جهت اتخاذ تدابیر الزم برای محافظت اثر ضروری است. و در صورت بروز خسارت به اثر
هیچگونه مسئولیتی به عهده برگزارکنندگان نخواهد بود .
6.کلیه حقوق مادی و معنوی آثار طبق قانون مولفان و مصنفان و هنرمندان متعلق به سازمان زیباسازی شهرداری
اراک خواهد بود. و صاحبان طرح های برگزیده حق ارائه و اجرای طرح و اثر را به هیچ مسابقه و فراخوان دیگری
ندارند.
7 .کارفرما تمام تالش خود را در جهت اجرایی شدن یکی از طرح های منتخب هیات داوران )طرحی که بر اجرایی
بودن آن در بیانیه داوری تاکید شده باشد(می نماید .
8.حداکثر زمان اعتراض به نتایج فراخوان یک هفته پس از اعالم نهایی نتایج در مرحله دوم داوری خواهد بود .
9 .مدارک ارسالی به دبیرخانه فراخوان عودت داده نخواهد شد .
10 .در صورتی که شرکت کنندگان به صورت گروهی در این فراخوان شرکت نمایند می بایست طی یک نامه یک نفر
را از میان خود به عنوان نماینده و یا سرگروه تیم به دبیرخانه این فراخوان معرفی نمایند. و دبیرخانه فراخوان
سرگروه را مسئول انجام مکاتبات و دریافت احتمالی جوایز و سایر مسئولیت ها می داند.

منبع : www.ir.arak-zibasazi

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*