ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن


admin بهمن 25, 1395 دقیقه مطالعه
ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن

با مجله خبری ایشومر و ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن همراه باشید :

 

 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن

 

هزینه بازدید از اکثر اماکن دیدنی شهر شیراز 3000 تومان و برای میهمانان خارجی 20000 تومان می باشد.

هزینه بقیه اماکن دیدنی 2000 تومان و 1500 تومان می باشد.

 

مجله خبری ایشومر hafez-shiraz-mag-eshomer-225x300 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگی نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

 

آرامگاه حافظ شیرازی (حافظیه )

 

ساعت بازدید : از ساعت 8 الی 21

شماره تلفن : 32284552

آدرس : چهارراه حافظیه

 

مجله خبری ایشومر sadi-shrine-mag-eshomer-300x225 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگی نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

آرامگاه سعدی

 

ساعت بازدید : از ساعت 8 الی 21

شماره تلفن : 37302300

آدرس : انتهای بلوار بوستان

 

مجله خبری ایشومر Shah-Cheragh-dome-mag-eshomer-300x170 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگی نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

شاه چراغ

ساعت بازدید: تمامی ساعات شبانه روز

آدرس : مرکز شیراز

 

مسجد نصیرالملک

ساعات بازدید : از ساعت 8 صبح تا 19

آدرس : در محله گود عربان و در جنوب خیابان لطفعلی خان زند

 

مجله خبری ایشومر nasirolmolk-1-mas-225x300 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگی نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

باغ جهان نما

ساعت بازدید: 8 الی 12

شماره تلفن : 32275875

آدرس : بین چهارراه حافظیه و دروازه قرآن

 

باغ ارم

ساعت بازدید: از ساعت 8 الی 13  و 15 الی 19

شماره تلفن : 32272538

آدرس : بلوار ارم

 

باغ عفیف آباد

ساعت بازدید: از ساعت 8 الی 12 و 15 الی 17

شماره تلفن : 36267343

آدرس : بلوار ستارخان یا انتهای خیابان عفیف آباد

 

مجله خبری ایشومر delgosha-garden-mag-eshomer-300x178 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگی نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

باغ دلگشا

ساعت بازدید: از ساعت 7 تا 23

آدرس : چهار راه دلگشا

 

مجله خبری ایشومر nazar-garden-shiraz-mag-eshomer-300x201 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگی نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

باغ نظر ( عمارت کلاه فرنگی ) و موزه پارس

ساعت بازدید: از ساعت 8 تا 20

آدرس میدان شهرداری  ، مقابل ارگ کریمخان

 

مجله خبری ایشومر shahpori-building-mag-eshomer-300x225 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگی نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

 

عمارت شاهپوری

ساعت بازدید: از ساعت 9 الی 22

شماره تلفن : 32347491

آدرس : خیابان کریم  خان زند ، خیابان انوری ، تقاطع اهلی

 

دروازه قرآن و آرامگاه خواجوی کرمانی

ساعت بازدید: از ساعت 8  الی 22

آدرس : ورودی شیراز از اتوبان اصفهان

 

خانه زینت الملک

ساعت بازدید: از ساعت 9 الی 20

شماره تلفن : 32234181

آدرس : انتهای خیابان لطفعلی خان زند

 

نارنجستان قوام

ساعت بازدید: از ساعت 7:30 الی  19

شماره تلفن :  32220257

آدرس : انتهای خیابان لطفعلی خان زند

 

 

 

ارگ کریمخان

ساعت بازدید: از ساعت 8 الی 20:30

شماره تلفن : 32247648

آدرس : میدان شهرداری

 

مجله خبری ایشومر karimkhani-ark-mag-eshomer-300x197 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگی نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

مجموعه بازار، حمام و مسجد وکیل و سرای مشیر

ساعت بازدید: از ساعت 8 الی 21

آدرس : خیابان طالقانی مجموعه وکیل

 

مجله خبری ایشومر Hammam-Vakil-Bathroom-Shiraz-mag-eshomer-241x300 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگی نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

مجموعه جهانی تخت جمشید ، نقش رستم و نقش رجب

ساعت بازدید: از ساعت  8 الی 17

شماره تلفن :44432653

آدرس : 45 کیلومتری اتوبان شیراز ، اصفهان، انتهای کمربندی شهر مرودشت

 

مجله خبری ایشومر takhte-jamshid-shiraz-300x202 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگی نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

پاسارگاد ( مقبره کوروش بزرگ )

ساعت بازدید: از ساعت  8 الی 17

آدرس : 135 کیلومتری شیراز به سمت اصفهان

 

مجله خبری ایشومر bishapour-shiraz-mag-eshomer-300x264 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگی نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

غارشاپور ، شهر بیشاپور ، تنگه چوگان

 

ساعت بازدید : از ساعت  8 الی 19

آدرس :  120 کیلومتری شیراز ، نزدیک کازرون

 

l

 

 

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*