آموزش آشپزی

 آموزش آشپزی  را می توان به عنوان آموزش هنر پخت و پز تعریف شده است. آن را در عمل و یا

شیوه ای از آماده سازی مواد غذایی یا مواد غذایی آماده پس متکی است.

آموزش آشپزی در سالهای اخیر خیلی دقیق و بین المللی شده است

دانشجوی هنر آشپزی نیاز به یادگیری روش های مختلف آماده سازی مواد غذایی از جمله نان، خرید تجهیزات و

ملزومات ایمنی مواد غذایی. دوره های تخصصی سرآشپزها و تجارب عملی را شامل می شود.

منابع، تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده با موضوع آموزش آشپزی‌ چه در گذشته و چه در حال بسیار محدود است.

از این رو ناگزیر باید به منابع ثانویه همچون کتاب‌های  آموزش آشپزی ، سفرنامه ها، تاریخ نگاری ها، آثار کشف شده در

حفاری‌های تاریخی‌، داستان‌ها و افسانه ها و منابعی از این دست رجوع کنیم و سپس با تفسیر و تطبیق

منابع مختلف به درکی نسبی‌ و شناختی‌ جامع نسبت به موضوع برسیم.

می‌ توان گفت تاریخ غذای‌ ایران به تاریخ کشاورزی و دامپروری آن پیوند خورده است. قوت غالب در فلات ایران از دوران باستن تا کنون تغییر بسیار اندکی‌ کرده است.

دکمه بازگشت به بالا