تازه هاسبک زندگي

ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن

با مجله خبری ایشومر و ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن همراه باشید :

 

 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن

 

هزینه بازدید از اکثر اماکن دیدنی شهر شیراز ۳۰۰۰ تومان و برای میهمانان خارجی ۲۰۰۰۰ تومان می باشد.

هزینه بقیه اماکن دیدنی ۲۰۰۰ تومان و ۱۵۰۰ تومان می باشد.

 

مجله خبری ایشومر hafez-shiraz-mag-eshomer-225x300 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگي نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

 

آرامگاه حافظ شیرازی (حافظیه )

 

ساعت بازدید : از ساعت ۸ الی ۲۱

شماره تلفن : ۳۲۲۸۴۵۵۲

آدرس : چهارراه حافظیه

 

مجله خبری ایشومر sadi-shrine-mag-eshomer-300x225 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگي نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

آرامگاه سعدی

 

ساعت بازدید : از ساعت ۸ الی ۲۱

شماره تلفن : ۳۷۳۰۲۳۰۰

آدرس : انتهای بلوار بوستان

 

مجله خبری ایشومر Shah-Cheragh-dome-mag-eshomer-300x170 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگي نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

شاه چراغ

ساعت بازدید: تمامی ساعات شبانه روز

آدرس : مرکز شیراز

 

مسجد نصیرالملک

ساعات بازدید : از ساعت ۸ صبح تا ۱۹

آدرس : در محله گود عربان و در جنوب خیابان لطفعلی خان زند

 

مجله خبری ایشومر nasirolmolk-1-mas-225x300 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگي نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

باغ جهان نما

ساعت بازدید: ۸ الی ۱۲

شماره تلفن : ۳۲۲۷۵۸۷۵

آدرس : بین چهارراه حافظیه و دروازه قرآن

 

باغ ارم

ساعت بازدید: از ساعت ۸ الی ۱۳  و ۱۵ الی ۱۹

شماره تلفن : ۳۲۲۷۲۵۳۸

آدرس : بلوار ارم

 

باغ عفیف آباد

ساعت بازدید: از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۵ الی ۱۷

شماره تلفن : ۳۶۲۶۷۳۴۳

آدرس : بلوار ستارخان یا انتهای خیابان عفیف آباد

 

مجله خبری ایشومر delgosha-garden-mag-eshomer-300x178 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگي نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

باغ دلگشا

ساعت بازدید: از ساعت ۷ تا ۲۳

آدرس : چهار راه دلگشا

 

مجله خبری ایشومر nazar-garden-shiraz-mag-eshomer-300x201 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگي نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

باغ نظر ( عمارت کلاه فرنگی ) و موزه پارس

ساعت بازدید: از ساعت ۸ تا ۲۰

آدرس میدان شهرداری  ، مقابل ارگ کریمخان

 

مجله خبری ایشومر shahpori-building-mag-eshomer-300x225 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگي نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

 

عمارت شاهپوری

ساعت بازدید: از ساعت ۹ الی ۲۲

شماره تلفن : ۳۲۳۴۷۴۹۱

آدرس : خیابان کریم  خان زند ، خیابان انوری ، تقاطع اهلی

 

دروازه قرآن و آرامگاه خواجوی کرمانی

ساعت بازدید: از ساعت ۸  الی ۲۲

آدرس : ورودی شیراز از اتوبان اصفهان

 

خانه زینت الملک

ساعت بازدید: از ساعت ۹ الی ۲۰

شماره تلفن : ۳۲۲۳۴۱۸۱

آدرس : انتهای خیابان لطفعلی خان زند

 

نارنجستان قوام

ساعت بازدید: از ساعت ۷:۳۰ الی  ۱۹

شماره تلفن :  ۳۲۲۲۰۲۵۷

آدرس : انتهای خیابان لطفعلی خان زند

 

 

 

ارگ کریمخان

ساعت بازدید: از ساعت ۸ الی ۲۰:۳۰

شماره تلفن : ۳۲۲۴۷۶۴۸

آدرس : میدان شهرداری

 

مجله خبری ایشومر karimkhani-ark-mag-eshomer-300x197 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگي نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

مجموعه بازار، حمام و مسجد وکیل و سرای مشیر

ساعت بازدید: از ساعت ۸ الی ۲۱

آدرس : خیابان طالقانی مجموعه وکیل

 

مجله خبری ایشومر Hammam-Vakil-Bathroom-Shiraz-mag-eshomer-241x300 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگي نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

مجموعه جهانی تخت جمشید ، نقش رستم و نقش رجب

ساعت بازدید: از ساعت  ۸ الی ۱۷

شماره تلفن :۴۴۴۳۲۶۵۳

آدرس : ۴۵ کیلومتری اتوبان شیراز ، اصفهان، انتهای کمربندی شهر مرودشت

 

مجله خبری ایشومر takhte-jamshid-shiraz-300x202 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگي نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

پاسارگاد ( مقبره کوروش بزرگ )

ساعت بازدید: از ساعت  ۸ الی ۱۷

آدرس : ۱۳۵ کیلومتری شیراز به سمت اصفهان

 

مجله خبری ایشومر bishapour-shiraz-mag-eshomer-300x264 ساعت بازدید از مکان های دیدنی شیراز و نرخ بلیط های آن تازه ها سبک زندگي نقش نصیرالملک نارنجستان مقبره کوروش کلاه کریمخان قوام قرآن عمارت عفیف آباد عفیف شیراز شاهپوری شاپور سعدی رستم دلگشا دروازه خواجوی حافظیه جهان جمشید پاسارگاد پارس بلیط آرامگاه

 

غارشاپور ، شهر بیشاپور ، تنگه چوگان

 

ساعت بازدید : از ساعت  ۸ الی ۱۹

آدرس :  ۱۲۰ کیلومتری شیراز ، نزدیک کازرون

 

l

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن